Behov av en snickare?

Vad är viktigast – priset eller snickaren? Vad betalar du för en snickare? Och vad är egentligen ett rimligt timarvode? Det finns många aspekter som ska tas i beaktande när man talar om priset för en hantverkare. Dessutom finns det en massa sidoaspekter som läggs in i beräkningen, så det krävs både kunskap och erfarenhet Läs mer…