Nyheter från industrivärlden

Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån)är industrin nu tillbaka på samma nivåer som innan finanskrisen 2008. Kapacitetsutnyttjandet ligger numera på 90 procent. Bäst av allt går det för industrin inom gruv- och mineralutvinning som har stigit med 2,5 procent sedan i fjol. Den ligger numera på hela 97,3 procent.  Bra går det också för insatsvaror Läs mer…

Svensk standard inom industrin

I Sverige finns standarder inom de flesta kommersiella och samhällsnyttiga områdena. Exempel på dessa är bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, ledningstsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet.  Standarder är viktiga eftersom de utgör de grundläggande byggstenarna för produktutveckling genom att upprätta konsekventa beskrivningar som kan förstås och antas universellt.  Detta förenklar produktion och Läs mer…

Den levande industrin

Nyligen kom en rapport som förkunnade att svensk industri sysselsätter hela 850 000 personer. De senaste åren är det många som profetsiat om industrins försvinnande. Jag säger inte att det är felaktigt. Jag tror till exempel inte att den kommer att öka — förutsatt att vi inte kommer på något bländade unikt som bara kan Läs mer…