Företagshälsovård

Värk i kroppen, muskler och leder är ingen ovanlighet för många av oss som arbetar med kroppen.Faktum är att sannolikheten att får kroniska skador som sedan kommer att påverka ditt liv är 75 procent om man har arbetat i branschen i 45 år eller mer. En sådan typisk skada är till exempel ländryggsproblem som vi Läs mer…

Behov av en snickare?

Vad är viktigast – priset eller snickaren? Vad betalar du för en snickare? Och vad är egentligen ett rimligt timarvode? Det finns många aspekter som ska tas i beaktande när man talar om priset för en hantverkare. Dessutom finns det en massa sidoaspekter som läggs in i beräkningen, så det krävs både kunskap och erfarenhet Läs mer…