Svensk standard inom industrin

I Sverige finns standarder inom de flesta kommersiella och samhällsnyttiga områdena. Exempel på dessa är bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, ledningstsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. 

Standarder finns inte bara inom industrin. Vid installationer av handfat måste man ta hänsyn till en mängd standarder.

Standarder är viktiga eftersom de utgör de grundläggande byggstenarna för produktutveckling genom att upprätta konsekventa beskrivningar som kan förstås och antas universellt. 

Detta förenklar produktion och produktutveckling samt bidrar till ökad rörlighet för produkter och tjänster. Standarder gör det också lättare att förstå och jämföra konkurrerande produkter.

Sveriges Standardiseringsförbund har ansvararet för det officiella registret över svensk standard. Tre organisationerna finns: SIS, SEK Svensk Elstandard och ITS. Var och en ansvarar för ett eget  område.

Swedish Standards Institute är den organisation som samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i Europa och internationellt.

SIS-märket står som garant för att olika redskap och verktyg uppfyllde svensk standard och är godkända att användas. Nu är Sverige med i  EU och måste anpassa sig till en gemensam europeisk standard. Dessa fastställs ofta i EU-direktiv och EU-förordningar. Därmed har SIS-märkningen till stora delar ersatts av CE-märkning.

Svensk standards historia

Det var Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin som 1922 som gemensamt gick ihop och bilda Svenska Industrins Standardiseringskommission.

Svenskt standardisering har alltid haft en bred förankring med representanter från hela industrin. Arbetet har alltid bedrivits i privat form och aldrig av någon myndighet.

De första svenska standarderna kom till 1923.

År 1947 bildades en ny internationell standardiseringsorganisation, ISO (International Organization for Standardization). SIS deltog i bildandet. Den europeiska motsvarigheten till ISO heter CEN (European Committee for Standardization) och bildades 1975. SIS har under det gångna seklet tagit fram flera tusen standarder. Några exempel är, rekommendationer för datumskrivning 1963, kontoplanen 1973 och kvalitetssystemet ISO 9000 år 1987.

De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitet och ISO 14000 för miljö.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 3 =